Vanliga frågor

Flygbild av ett bostadsområde vid vatten

Vad kostar en underhållsplan för en BRF?

Priserna varierar givetvis beroende på hur stor fastigheten är och hur många huskroppar som finns. Vi rekommenderar att ni begär en offert för just er bostadsrättsförening.

Finns det några skillnader på underhållsplaner?

Skillnaderna på underhållsplaner är väldigt stora. Förr presenterades underhållsplaner ofta i Exceldokument som dels var svårlästa, men saknade också väldigt mycket information, dom förekommer fortfarande. Våra underhållsplaner är kompletta, tydliga och lättlästa, med väldigt mycket bra information.

Vad händer när man har beställt en underhållsplan?

Först går vi igenom huskropparna, sedan markområdet och de insamlade uppgifterna börjar läggas in i underhållsplanen. Därefter samlas bildmaterial in på åtgärder som bör ske, med kommentarer. Slutligen skapas årsplaneringen av underhåll, ekonomiska kalkyler och en komplett sammanställning som sedan presenteras på ett möte hos er. Vi beräknar 6 veckor från start till färdiga underhållsplaner.

Hur fungerar de årliga uppdateringarna?

Varje nytt år så går vi igenom huskropparna och markområden för att sedan uppdatera underhållsplanerna så att de är helt aktuella. Inför det nya året så har vi möte, så att planeringen inför det nya året görs klart i tid, dels för att göra klart offertförfrågningar men också för att underhållsbudgeten kan lämnas till den ekonomiska förvaltaren.

Vilka fördelar finns med en underhållsplan?

Den viktigaste, du kan inte ha kontroll över en fastighet utan underhållsplan, den är helt enkelt nödvändig. Med en underhållsplan får man kontroll över fastigheten och dess kostnader. Eftersom underhållet är under kontroll så minskar kostnaderna för drift, reparationer och underhåll. Åtgärder görs vid rätt tidpunkt.

All planering görs i tid. Offertförfrågningar och informationshantering fungerar bättre. Ekonomiska analyserna gör att underhållsbudgeten kommer in i tid och att månadsavgifterna ligger på rätt nivå. Faktum är att de ekonomiska vinsterna kan blir väldigt stora. Ekonomin blir bättre, fastigheten hålls i bra skick och säkrar sitt värde.

En riktig underhållsplan är en lönsam investering och framför allt, för en bostadsrättsförening, så blir styrelsearbete mycket enklare och effektivare.

Hur mycket enklare blir styrelsearbetet?

Att översikt och planeringen blir betydligt bättre med vår underhållsplan har säkert framgått. Planeringsarbetet, koll på ekonomin och att månadsavgifterna ligger rätt är huvudsakliga uppgifter hos en styrelse eller i en fastighetsförvaltning. Men med ett bra underhåll skapas dessutom möjligheterna att förbättra boendemiljön, öka värdet på fastigheten, skapa en bättre ekonomi, minska kostnader och inte minst viktigt, öka värdet på lägenheterna och dess ägare.

Från och med att ni börjar arbeta med våra underhållsplaner så kommer ni att få en god överblick och ligga före i planeringen. Mot slutet av året så går vi igenom nästa års underhållsplanering så att allt är planerat och klart, därefter tas offerter in i god tid och underhållsbudgeten kan lämnas in till den ekonomiska förvaltaren i tid. Då fungerar styrelsearbetet och fastighetsförvaltningen på ett korrekt sätt och arbetet blir betydligt enklare!

Välkommen som kund!